توضیحات
آموزش قوانین حقوقی خانواده
وکیل و حقوقدان خود باشید
حقوق خانواده را بدون نیاز به وکیل بیاموزید
مباحث حقوقی ازدواج و طلاق
شرایط ازدواج، موانع ازدواج
انواع ازدواج، حقوق زوجین
انواع طلاق، جهیزیه
انواع دادخواست طلاق
بررسی صلاحیت دادگاه
مباحثی که در این مجموعه میاموزید:
– مباحث حقوقی ازدواج و طلاق
– شرایط ازدواج
– موانع ازدواج
– انواع ازدواج
– حقوق زوجین
– انواع طلاق
– جهیزیه
– انواع دادخواست طلاق
– بررسی صلاحیت دادگاه
مدرس: مهدی محمودی راد، وکیل دادگستری